Tuesday, October 12, 2010

Ngayon At Kailanman (Now and Forever)

"Ngayon at Kailanman" is a beautiful love song written in Tagalog.  I like the lyrics a lot...it's basically a vow to a loved one.  This is for my dearest husband who is traveling overseas as of today.  Just another way to say "I love you".Ngayon at Kailanman
by Basil Valdez
 
Ngayon at kailanman (Now and forever)
Sumpa ko’y iibigin ka (My promise is to love you)
Ngayon at kailanman (Now and forever)
Hindi ka na mag-iisa (No more will you be alone)
Ngayon at kailanman (Now and forever)
Sa hirap o ginhawa pa (In hard times or in good times)
Asahan may kasama ka sinta (Expect that you won’t be alone, my love)
Naroroon ako t’wina (I’ll be there always)
Maaasahan mo t’wina (You can count on it always)
Ngayon at kailanman (Now and forever)
Dahil kaya sa ‘yo ng maitadhanang (Is it because I was destined for you)
Ako’y isilang sa mundo (That I was born?)
Upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo (So that everyday I can be by your side)
Upang ngayon at kailanman (So that from now an forever)
Ikaw ay mapalingkuran hirang (I can serve you, my love)
Bakit labis kitang mahal (Why do I love you so much)
Pangalawa sa Maykapal (Second to God)
Higit sa ‘king buhay (More than my life)
[refrain]
Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa ‘yo liyag
(Every day my love for you, sweetheart)
Lalong tumatamis, tumitingkad (Gets sweeter, and stronger )
Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon (Every yesterday is paled by every now)
Na daig ng bawat bukas (which is paled by every tomorrow)
Malilimot ka lang (Only then will I forget)
Kapag ang araw at bituin ay di na matanaw (When the sun and the stars disappear)
Kapag tumigil ang daigdig at di ‘na gumalaw (When the world stops from moving)
Subalit isang araw pa matapos ang mundo’y nagunaw na (But even a day after the world ends)
Hanggang doon magwawakas pag-ibig kong sadyang wagas (Until then, I will love you with a love so pure)
Ngayon at kailanman (Now and forever)
[repeat refrain]
Labis kitang mahal (ngayon at kailanman) (I love you so much, now and forever)
Langit may kasama ka (ngayon at kailanman) (I’ll be with you in heaven, now and forever)
Ngayon at kailanman (Now and forever)

No comments:

Post a Comment

Leave a Response